Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere én person eller én gruppe innen hver av disse kategoriene:

Dans

Musikk

Skapende skriving

Visuell kunst

Sirkus

Teater

Annet

I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for
å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

I 2017 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon om lokale frister osv.

Alle landets kulturskoler finner du her