Kontaktperson

Alle landets kommuner oppfordres av stipendutdelerne til å oppnevne en kontaktperson som Drømmestipendet kan samarbeide med.

De kommunale kulturskolene – ved en leder eller lærer – er erfaringsmessig velegnet til å ha ansvaret for en slik oppgave. Men den enkelte kommune vurderer selv hvordan den ønsker å løse dette.

I søknadsperioden bør kontaktpersonen være i dialog med søkere som har oppgitt kommunen som sin oppvekstkommune. En slik dialog kan bidra til å styrke søknaden, og også bidra til å etablere eller videreutvikle en spennende relasjon mellom søkeren og hjemkommunen.

Kommunens kontaktperson har ansvar for å nominere innkomne søknader. Søkere som eventuelt ikke blir nominert får beskjed om dette fra kommunens kontaktperson.

Kommunen oppfordres til å gjennomføre en lokal nominasjonsprosess – som gjerne kan involvere fagpersoner og politikere. Kommunen oppfordres også til å gjøre andre synliggjøringstiltak rundt dette.

Søknader som sendes videre til juryering, blir automatisk publisert/offentliggjort på www.drommestipendet.no.

Dersom kommunen får stipendtildeling, får kontaktpersonen en viktig rolle med tilrettelegging og gjennomføring av det lokale utdelingsarrangementet – i samarbeid med Drømmestipendet.

Tips

Det er veldig mye bra å hente i Kulturskolebanken (nettstedet kulturskolebanken.no) med tanke på
Omdømme

PR-og-markedsføring

Sosiale-medier