Nominasjonsansvarlig er leder ved den kommunale kulturskolen, for eksempel rektor.

Det er tillatt, men den nominasjonsansvarlige er likefullt ansvarlig for innholdet og for å se til at lover og regler følges før nominasjonen sendes til godkjenning.

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Fødselsår, måned og dato
 4. Telefonnummer
 5. E-postadresse
 6. Kategorivalg
 7. Et «hovedbilde» i breddeformat av den/de nominerte
 8. En beskrivelse av den/de nominerte, som den/de har skrevet selv
 9. Beskrivelse av drømmen
 10. Dokumentasjon, se under søkerinformasjon, og sjekklistene kan være til nytte for å innhente informasjon
 11. Erklæring

Kandidater som ikke naturlig kan nomineres under dans, musikk, skapende skriving, teater, sirkus eller visuell kunst. Eksempel: lys- og lydproduksjon.

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på andre nettsted, og så legges det lenker dit fra nominasjonsteksten.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

 

Ofte stilte spørsmål

Det er tre faser i juryarbeidet, og dette beskrives i denne animasjonen.

 1. Videreformidle informasjon om Drømmestipendet til ulike miljø i kommunen der det fins aktuelle drømmestipendkandidater: skoler, ungdomsklubber, foreninger, samarbeidsparter osv.
 2. Orienter om Drømmestipendet internt i kulturskolen i løpet av høsten, slik at lærerne kan komme med innspill på aktuelle nominerte i god tid før endelige nominasjonene skal avgjøres.
 3. Lag gjerne en gruppe med representanter fra ulike miljø i kommunen for å gjennomgå aktuelle kandidater, for å sikre at den nominerte er kommunenes representant.
 4. Involver gjerne ordfører eller annen politiker i nominasjonsarbeidet – for gjennom dette å synliggjøre barn og unges kulturaktivitet i kommunenes, og for å sikre eierskap til Drømmestipendet også på politisk nivå.

Det er veldig mye bra å hente i Kulturskolebanken med tanke på
Omdømme

PR-og-markedsføring

Sosiale-medier

Kulturskolerektor i Stavanger sine tanker om sosiale medier:

Stavanger kulturskole jobber hele tiden med å være synlige for bl.a. ulike beslutningstakere. De siste årene har vi erfart at det er blitt vanskeligere å nå gjennom med gode historier i media, som en konsekvens av innsparinger i media husene.

VI bruker derfor sosiale medier og hjemmeside aktivt for å nå ut til kommunens innbyggere og beslutningstakere i tillegg til elever og foresatte.