Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere hvor mange de vil fra 2019 innen disse kategoriene:

Dans

Musikk

Skapende skriving

Visuell kunst

Sirkus

Teater

Annet

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.

I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for utfyllende informasjon.