Nominasjonsperioden for Drømmestipendet 2020 åpner 21. november 2019 og stenger 24. januar 2020.

Ta kontakt med den kommunale kulturskolen som kanskje har satt en annen frist tidligere internt.

I løpet av mai og juni 2020 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangement i de aktuelle kommunene.

– Hvem kan søke?

For å kunne søke om å bli nominert til Drømmestipendet 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007.

– Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon, om lokal søknadsfrist o.l.  På kommunens nettsted finner du kontaktinformasjon til kulturskolen.

– Hvordan vurderes jeg som nominert?

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes både av en fagjury, en fordelingsjury og en drømmejury.

Merk: Drømmen din er like viktig og vektlegges like mye som dine ferdigheter. Ta gjerne en titt på denne animasjonen.

– Hvordan beskriver jeg drømmen min?

La deg gjerne inspirere av noen tidligere drømmestipend-nominasjoner ved å gå inn på Nominerte drømmer eller Oppfylte drømmer. I tillegg finner du Drømmehjelp her.

– Hvordan dokumenterer jeg mine ferdigheter?

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på andre nettsted, for så å bli lenket til nominasjonsteksten.

Vi anbefaler at sjekkliste for hver nominasjon benyttes av de som ønsker å bli nominert. Sjekklisten oppsummerer det en nominasjon skal inneholde.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

Dans

Dokumentasjonskrav

 • Minimum 2 innslag med solofilmer, eventuelt film av dansegruppe der det tydelig fremgår hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier/dansefag. 1-3 minutters lengde.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.
 • Sjekkliste for dans

Musikk

Dokumentasjonskrav

 • Minimum tre musikkinnslag.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lydkvalitet er viktig.
 • Sjekkliste for musikk

Skapende skriving

Dokumentasjonskrav

 • Minimum fire arbeider som viser flere stiler/sjangre.
 • Leservennlig oppsett, skrift og lengde (ikke en hel roman).
 • De innsendte arbeidene må gjerne vise bredde og forskjellige sjangre.
 • Skriftlig materiell må være i pdf-format.
 • Sjekkliste for skapende skriving

Visuell kunst

Dokumentasjonskrav

 • Minimum seks arbeider.
 • Gjerne eksterne lenker.
 • Maksimal skarphet på dokumentasjon, gjerne 300 DPI.
 • Dokumentasjon i størrelsene A4 eller A5.
 • Sjekkliste for visuell kunst

Spesielt for film:

 

Sirkus

Dokumentasjonskrav

 • Minimum to innslag med solofilmer eventuelt film av sirkusgruppe der det går tydelig frem hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier/sirkusfag. Lengde: 13 minutt.
 • Minimum fem bilder av opptredener/arbeid.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.
 • Sjekkliste for sirkus

Teater

Dokumentasjonskrav

 • Minimum fire innslag/filer som gjerne også viser kandidatens/gruppas «bredde» og forskjellige sjangre.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.
 • Sjekkliste for teater

Annet

Dokumentasjonskrav

 • Minimum seks arbeider/innslag.
 • Kvalitet og formater ses i forhold til andre uttrykk som er beskrevet, hva gjelder bilde, film, tekst eller lyd.
 • Sjekkliste for annet
Husk: All dokumentasjon må forholde seg til lover og regler. Det er den nominasjonsansvarlige i kommunen som har ansvaret for at dette er i orden før nominasjonen godkjennes av kommunen.

Presentasjon, juryering og offentliggjøring av resultat knyttet til Drømmestipendet, foregår gjennom Drømmestipendets nettløsning. Publisering av personopplysninger (for- og etternavn, alder, kommune, fylke, beskrivelse av den nominerte og dennes drøm) samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak med nominerte er nødvendig for deltakelse i Drømmestipendet.

Rettslig grunnlag
Personopplysningsloven krever et lovlig grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger. Samtykke er et behandlingsgrunnlag. Et annet lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger, er at slik behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale.

En nominert som har fylt 15 år kan selv samtykke til innhenting og bruk av personopplysninger. Dersom den nominerte er under 15 år, skal det innhentes samtykke fra foresatt(e) på vegne av barnet. «Retten til eget bilde» reguleres av åndsverklovens paragraf 104.
Behandling av personopplysninger gjøres i henhold til signert erklæring, se denne for ytterligere informasjon.

Nominerte som blir publisert har rett til å anmode om at den behandlingsansvarlige gir innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette.

Publisering på Norsk Tippings nettsider/kontoer i sosiale medier/nyhetsbrev gjøres utelukkende av nominerte/vinnere som har fylt 18 år på tidspunkt for utdeling av stipendet, og som eksplisitt har samtykket til slik publisering på signert erklæring. Se erklæring for ytterligere informasjon. Ta kontakt med personvernombud@norsk-tipping.no dersom du har spørsmål relatert til publiseringen hos Norsk Tipping.